Pravna obvestila

Pogoji uporabe

Upravljalec te spletne strani je Kolektor Group d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, Slovenija. Te spletne strani dajejo splošne informacije o COWORKING IDRIJA,  KOLEKTORJU, naših produktih in storitvah.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno.

KOLEKTOR upravlja, nadzoruje in posodablja spletne strani, ki so namenjene tudi mednarodni uporabi.

KOLEKTOR ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi produkti in storitve na voljo v vseh državah pod enakimi pogoji.

Z ogledom spletne strani se strinjate z vsem spodaj navedenim kakor tudi s pogoji uporabe. Pogoji uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti so pravno zavezujoče.

Omejitev odgovornosti

KOLEKTOR bo urejal spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke, kljub temu pa ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino spletnih strani ter pravnih obvestil.

Uporabniki spletnih strani KOLEKTORJA in COWORKING IDRIJA njeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. KOLEKTOR ne odgovarja za eventualne pomanjkljivosti ali napake vsebin na spletni strani. KOLEKTOR ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa ali uporabe informacij na teh spletnih straneh oziroma nezmožnosti dostopa/uporabe teh informacij ali zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

KOLEKTOR ne odgovarja za vsebino, ki jo na spletni strani objavijo uporabniki spletne strani. Prav tako KOLEKTOR ne odgovarja za napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov vnesenih v katerikoli obrazec.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. KOLEKTOR ne prevzema nobene odgovornosti za informacije na spletnih straneh tretjih oseb ali za njihovo dosegljivost.

Pravice intelektualne lastnine

Vsebine na spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite in/ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnih straneh, so last KOLEKTORJA in se lahko uporabljajo le v osebne, nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Prepovedano je prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje ali drugačno razširjanje vsebine, ki se nahaja na spletni strani, brez predhodnega pisnega dovoljenja predstavnika KOLEKTORJA.

Varovanje zasebnosti

KOLEKTOR v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji varuje osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov spletnih strani ali ki jih uporabniki posredujejo.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov, prav tako le-ta ne zbira avtomatizirano vaših osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo le takrat, ko nam le-te posredujete sami. S posredovanjem osebnih podatkov se šteje, da ste nam podali tudi osebno privoljenje za zbiranje in obdelavo teh podatkov.

Podatke, ki nam jih posredujete, se uporablja zgolj v namen, za katerega so bili podani. Vaši osebni podatki ostajajo v KOLEKTORJU. Hranijo se na strežnikih. Vaših osebnih podatkov v nobeni obliki ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če se boste s tem strinjali ali na podlagi odločbe pristojnega organa.

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev in z označitvijo ustreznih potrditvenih polj:

  • jamčite za resničnost podatkov;
  • dovoljujete KOLEKTORJU, kot upravljavcu podatkov, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in v namene pogojev uporabe;
  • dovoljujete, da KOLEKTOR. obdeluje vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta, telefon, področje, opis ideje/podjetja, termin, komentar), ki ste jih vnesli v katerikoli obrazec, za namene neposrednega trženja, in sicer za obveščanje o prostih kapacitetah/najemu, dogodkih in novicah s področja podjetništva in coworkinga, reklamnega gradiva in vabil ter za namen statistične obdelave in potreb inšpekcijskega nadzora, vse v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
  • dovoljujete obveščanje/pošiljanje iz prejšnje točke preko sledečih možnosti: preko elektronske pošte, sms sporočil ali telefonsko, pri čemer je način obveščanja odvisen od specifičnega primera;
  • ste seznanjeni, da vaše podatke za namene neposrednega trženja obdeluje KOLEKTOR le do preklica vaše pisne privolitve s poslano ključno besedo »odjava« na info@coworkingidrija.si


Podatke računalniško shranimo ali računalniško obdelamo v Republiki Sloveniji in jih ne posredujemo v obdelovanje v tretje države.

Piškotki

Piškotek je manjša datoteka, ki se namesti na vašo napravo med obiskom spletne strani in jo stran, ki je piškotek izdala, prepozna. Namen uporabe piškotkov je izboljšati delovanje spletne strani in uporabniške izkušnje pri ogledu spletnih strani. Več o piškotkih.

Varnost

KOLEKTOR uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše osebne in druge podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. KOLEKTOR osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Kontakt

Z morebitnimi vprašanji glede te spletne strani se lahko obrnete na info@coworkingidrija.si. 

Končne določbe

Glede morebitnih vprašanj, ki niso urejena v tem dokumentu ter v primeru spora iz naslova uporabe spletne strani se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu KOLEKTORJA.